רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית ניהול צוות

10 טיפוסי עובדים מאתגרים

תמונה
"זה לא מי שאני מבפנים, אלא מה שאני עושה, שמגדיר אותי" - באטמן כולנו מיוחדים ושונים, אך בעבודת צוות וניהולו נוצרים אתגרים, במיוחד עם אנשים בעלי מאפיינים מסויימים. אך בכל אתגר וחיסרון חבוי גם יתרון וניתן לנהל דברים נכון בכדי להנות מכך. יש חברי צוות שמאתגרים עבודת צוות אפקטיבית היא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בהובלת פרויקטים וארגונים כיום. בכל צוות, קיימת מגוון דעות, אישיויות וסגנונות עבודה. בעוד שגיוון זה עשוי להיות יתרון, הוא גם מציב אתגרים לא פשוטים בניהול הצוות. אחד האתגרים המרכזיים הוא התמודדות עם חברי צוות "מאתגרים" - כלומר חברים שהתנהגותם וסגנונם עלולים לערער על התפקוד הרגיל של הצוות. יש מגוון רחב של טיפוסים כאלה של חברי צוות מאתגרים, החל מ"מחפש התשומת לב" דרך "היודע הכל" ו"המאתגר תמיד" וכלה ב"השתלטן" ו"שחייב להצטיין". כל אחד מהם מציב אתגר שונה עבור מנהל הצוות, כמו גם עבור יתר חברי הצוות. עם זאת, לצד האתגרים הללו, לכל חבר צוות "מאתגר" גם חוזקות ויתרונות פוטנציאליים. לדוגמה, "המאתגר תמיד" עש

הקוד המוסרי שטוב בעסקים

תמונה
"מי אתם שתגידו לי נו נו נו? מי אתם אלוהי המוסר?" - אתי קרייף   מוסר והתנהגות אתית אינה מגבלה על עסקים, אלא בסיס להצלחה בת קיימא. אתיקה, יושרה ואחריות חברתית מאפשרים לעסקים לבנות אמון פנימי וחיצוני, לנהל סיכונים, להניע עובדים ולשמור על הלגיטימיות שלהם בחברה ובקהילה. מנהלי עסקים מצליחים מבינים שרווחיות, חתירה למטרה וחיים על פי עקרונות וערכים חייבים ללכת יד ביד. המקום של מוסר מקומו ותפקידו של המוסר בעסקים הוא נושא חשוב ומורכב. ישנם מספר שיקולים מרכזיים: אתיקה ויושרה ברמה היסודית, על עסקים מוטלת חובה אתית לפעול ביושרה - להיות כנים עם בעלי העניין, לציית לחוק ולקיים התחייבויות חוזיות. שמירה על אמון באמצעות התנהגות אתית היא חיונית למוניטין וליציבות של כל ארגון. אחריות בעלי עניין לעסקים יש אחריות לא רק כלפי בעלי המניות, אלא כלפי מערך רחב יותר של בעלי עניין, עובדים, לקוחות, ספקים, קהילות והחברה בכללותה. מבחינה מוסרית, עליהם לאזן ולכבד את האינטרסים הלגיטימיים של כל הקבוצות הללו. אחריות חברתית תאגידית רבים טוענים שלעסקים יש חובה מוסרית להיות אזרחים תאגידים טובים, להשפיע באופן חיובי על ה