רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית תהליכי מכירה

5 שאלות לפתרון בעיות וגילוי האמת

תמונה
"ברגע שאנחנו רוצים להאמין במשהו, אנחנו פתאום רואים את כל הטיעונים שתומכים בכך, ונהיים עיוורים לטיעונים נגד" - ג'ורג' ברנרד שו במקום להיות עסוקים במה לומר ואיך לומר, יתכן וההצלחה תגיע משימוש נכון יותר בשאלות ורתימת כוחן לגילוי וחשיפה וכן לעורר את המחשבה ולהניע לפעולה. מי צריך שאלות?  שאלות הן כלי חשיבה מרכזי בכל תחום ותבהליך של למידה, ניתוח מידע, פתרון בעיות וקבלת החלטות. השימוש בשאלות מאפשר לנו לחקור, לערער על הנחות מוקדמות, לגלות תובנות חדשות ולהעמיק את ההבנה שלנו. לא כל שאלה משרתת את אותה המטרה, ולכן חשוב להבחין בין סוגים שונים של שאלות ולהשתמש בהן בצורה מושכלת בהתאם לצרכים. ישנם 5 סוגי שאלות עיקריים שנהוג להפעיל: שאלות חוקרות (מה ידוע?), שאלות ספקולטיביות (מה אם?), שאלות פרודוקטיביות (מה עכשיו?), שאלות פרשנות (אז מה?) ושאלות סובייקטיביות (מה לא נאמר?). כל אחד מסוגי השאלות האלה תורם תפקיד ייחודי בתהליך הלמידה, החקירה והחשיבה הביקורתית. השילוב המושכל של כולם הוא שמאפשר לנו להגיע להבנות מעמיקות, פתרונות יצירתיים והחלטות מבוססות במגוון סוגיות ואתגרים. פרק שיעניין אותך: