רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית התנהגות מקיאוולית

היתרונות של התקרבות לאויבים

תמונה
"שמור את חבריך קרובים, א ך שמור את אויביך קרובים יותר" - ניקולו מקיאוולי בהתייחסות קרה ושקולה ניתן למנוע סכנות ולהשיג יתרונות, דווקא מיחסים תקינים ומכבדים, שלא לומר קרובים, עם אלו שבאופן רגשי, או מחוויות עבר, אנחנו מזהים כאויבים פוטנציאליים. כדאי לשקול את זה בתוך מרחב היחסים האנושיים המורכבים, בין חברות לאיבה, נולד אחד הביטויים הידועים והמרתקים ביותר על אסטרטגיה ותבונה מדינית. "שמור את חבריך קרובים, אך שמור את אויביך קרובים יותר" - כך אמר ניקולו מקיאוולי, הוגה דעות איטלקי משובת הלב של רנסנס איטליה. ביטוי זה, הלקוח מחיבורו המפורסם "הנסיך", משקף גישה פרגמטית וריאליסטית כלפי יחסי כוח ומדיניות בין בני אדם ומדינות. מקיאוולי ההיסטוריון והפילוסוף הפוליטי, יצר עם הפתגם הזה תובנה חשובה על החיים האנושיים והמציאות המדינית. בעולם שnונע על ידי אינטרסים, תככים ומאבקי כוח, לא ניתן להישען על תמימות או אמונות תמימות. במקום זאת, יש לאמץ גישה ערנית, מחושבת ומושכלת כלפי כל הגורמים המעורבים - חברים ואויבים כאחד. רק כך ניתן להבטיח קידום יעיל של האינטרסים שלך ושרידות לטווח ארוך