רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית game theory

מידה כנגד מידה סלחנית, אסטרטגיה מנצחת!

תמונה
"כדי לקבל מאנשים, אתה צריך לתת חתיכה מעצמך. חתיכה אמיתית, שיש לה משמעות" - פיטר אברהמס מחפשים אסטרטגיה גנרית קיימת אסטרטגיית פעולה, שמביאה להישגים ככמעט בכל המקרים. האסטרטגיה, "מידה כנגד מידה סלחנית" ובאנגלית Generous Tit for Tat או GTFT, התגלתה עלי ידי החוקר רוברט אקסלרוד במהלך מחקר תורת המשחקים, ומתוך ניסיון להתמודד עם דילמת האסיר , במצב מתמשך. בהמשך התגלה כי אסטרטגיית GTFT נפוצה בעולם החי, אפילו אצל דגיגונים, שמנסים לחיות במשותף עם דג טורף. הדגיגונים מציעים לדג הטורף ניקוי תמורת שאריות מזון והגנה, אך בכל רגע הדג הטורף יכול להחליט לאכול את הדגיגונים, לבגוד בהם ולקבל את מלוא ההנאה והתמורה לעצמו, למעט ההפסד של שירות הניקוי. בדילמת האסיר, דנים במקרה קלאסי של עצורים, שיכולים להשתחרר אם כולם ישתקו בחקירה, אך אם אחד ידבר והשני לא, המדבר יקבל עונש קטן והשותק יקבל עונש גדול.  בדילמת האסיר, כאשר אין אמון רב בין הצדדים, יש סיכוי רב שאחד או שניהם ידברו כדי לנסות להציל את עצמם, למרות שיהנו יותר משתיקה משותפת. להורדה חינם, החוברת: המדריך הקצר להתייעלות אישית

בואו נשחק - דילמת האסיר

תמונה
"לא משנה באיזו דרך תבחר, תמיד תשאל את עצמך מה היה קורה אם היית בוחר בדרך אחרת" - וויליאם פאונדסטון זוג שודדים נתפסים ומוחזקים במעצר בתאים נפרדים ובבידוד. השודדים יודעים שאין למשטרה מספיק ראיות כדי להפליל אותם, אבל החוקרים אומרים לכל אחד מהם שהוא יקבל עונש מינימלי, במידה ויודה באשמה ויעיד נגד חברו. בפני כל שודד כמה אפשרויות,  - אם שניהם ישתקו, שניהם ייצאו לחופשי  - אם אחד שותק והשני מסכים, זה שמודה מק בל עונש מינימלי וזה ששתק מקבל מאסר ממושך  - אם שניהם מודים - שניהם יקבלו עונשי מאסר ממוצעים מה יעשה כל אחד מהשודדים? אולי יעניין אותך לקרוא: הארגון הגמיש שכובש את העולם Agile לבעיה הזו קוראים בתורת המשחקים, דילמת האסיר. למעשה, רבים מאיתנו נתקלנו בדילמות דומות ואף איבדנו בגינן שעות שינה ויותר. בכל מצב בו אנו נדרשים לפעול במשותף אם גורם אחר, בתוך הארגון ומחוצה לו, כשהאינטרסים שלנו לא זהים, וצד אחד יכול לקבל יתרון משמעותי אם יחרוג משיתוף הפעולה, שם אנו מוצאים את עצמנו בדילמת האסיר. למרות שכולם מרוויחים אם שותקים, במודל המתמטי, האסירים יודו ב 10