רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית חמלה

בושידו, קוד הסמוראים למנהלי העולם החדש

תמונה
"הלוחם שמונחה על ידי הרוח משרת את האנושות, לוחם ללא הנחייה, משרת את האגו" - סוק בהזד אחמדי בושידו, או דרכו של הלוחם, הוא קוד אתי שיש בו דמיון לאבירות בחברה המערבית. הקוד מאפשר ללוחם המקצועי לפעול באפקטיביות גבוהה ביותר, בלי להפוך עוצמה, יכולת, כוח ומיומנות לכלים ברוטליים ופוגעניים. יזמים, בעלי עסקים ומנהלי עסקים יכולים לשאוב כוח והשראה מיישום עקרונות הבושידו, כך שמאמציהם העצומים יישבו היטב עם יצירת האיזון בין הגשמת מטרות לבין תרומה להגדלת הטוב בעולם. צדק המעלה החשובה ביותר בעקרונות הבושידו, שצריכה להיות חשובה לכל איש עסקים. מושג זה הוגדר באופן מסורתי כ"יכולתו של אדם להחליט על מהלך התנהגותי לפי תבונה וללא היסוס. למות בזמן ובאופן הנכון, ולהכות מתי שצריך ובאופן נכון ". יזמים עלולים לחוש שהם נמצאים בעולם של חוסר מוסריות, שהחזק שורד ושהחלש נרמס. זיהוי צדק ופעולה בהתאם יכול לעשות את כל ההבדל להרגשה של היזם. יזם שירגיש שהוא עושה את המעשה הנכון, יהיה חסון יותר ומתמיד יותר, עד להצלחה. אולי יעניין אותך לקרוא: התמודדות מנהיג עם לחץ וחרדה אומץ אומץ הוא ה