רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית עוצמה

עשרה תרגילים ליצירת אופי מדהים

תמונה
"אין להסתפק בלמידה, אלא נדרש ליישם ולתרגל, אחרת שוכחים ועושים את ההיפך" - אפקטיטוס אם אתם כמוני, אז אתם בחיפוש מתמיד אחר הדרך הנכונה לחיות ולנהוג בעולם של היום. זה לא ממש ברור, בגלל השינויים הגדולים שקורים בתרבות המקומית שלנו ובכפר הגלובלי. אחת המטרות של פילוסופיה היא לסייע לנו להחליט ולדעת איך נכון לממש ולפעול בחיים. הרבה אנשים נעזרים בדת ובמצוות למטרה הזו, אך גם ביניהם, מעטים העושים זאת מתוך הבנה ובחירה, ומה שנקרא, כוונה. לרובנו, אשר פחות מחוברים לרעיון של פעולה רק בגלל שקיבלו הנחיות מהכי למעלה שיש, צריך משהו יותר פרקטי. הבסיס למה שאני מציע, מגיע מפילוסופית הסטואיזם, שהתחילה באתונה ועלתה לגדולה כשאומצה על ידי הקיסרים הרומים מאוגוסטוס ועד מרקוס אוריליוס, שנקראים הקיסרים הטובים. הם גם היו מאוד פרקטיים ותכליתיים, ובמונחים של אז, נמנעו מקלקול מערכות השלטון בשחיתויות שונות.  אז באווירה הקיסרית, התרגילים הם ממש תחלס ולעניין כדי ליצור תוצרים ושינוי בעולם האמיתי שלנו, הפנימי והחיצוני. החיים הטובים המטרה היא לחיות את החיים הטובים, לאוו דווקא בנהנתנות הדוניסטית, אלה ב