רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית בודהיזם

ספר: ארבע ההסכמות - דון מיגל רואיז

תמונה
"כשאנחנו מאבדים שליטה, אנחנו מדכאים את הראש שלנו, ומשחררים, כשאנחנו בשליטה על עצמנו" - דון מיגואל רואיז בארבע ההסכמות The Four Agreements חושף דון מיגל רויז Don Miguel Ruiz את מקור האמונות המגבילות, הגוזלות מאיתנו שמחה ויוצרות סבל מיותר. ארבע ההסכמות הם הצעה לקוד התנהגות שיכול להפוך את חיינו לחוויה חדשה של חופש, אושר ואהבה. כילדים, מלמדים את כולנו כללים נוקשים, אותם אנו מאמצים בחיים כמבוגרים. החברה, כופה עלינו דברים רבים, כולל "חלום כדור הארץ", וחלום "התרבות הלאומית" הקולקטיבים. כללי החלומות הקולקטיבים האלו מונחלים לנו מהורינו, מבתי הספר, מלימודי וטקסי דת והשפעות אחרות. בדרך זו, אנו לומדים כיצד אנו אמורים להתנהג, ומה עלינו להאמין ולקבל כמקובל וסטנדרטי.  רואיז אומר שמכיוון שלא בחרנו בחוקים והסכמות אלו, עלינו לפקפק מדוע אנו מקבלים אותם וחיים על פיהם. כילדים, אם מרדנו או התנהגנו "בצורה לא טובה" אנו נענשים על ידי הורים ואנשי סמכות אחרים על כך שלא פעלנו לפי הכללים. כשהיינו "טובים" קיבלנו תשומת לב ושבח מההורים