רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית חוסן ארגוני

שינויי אקלים, טכנולוגיות ודמוגרפיה קובעים את גורל העולם

תמונה
"העושר של אומה אינו מורכב מזהב וכסף, אלא מהארץ, מהעם ומהידע שברשותם" - אדם סמית שינויי אקלים, התקדמות טכנולוגית ושינויים דמוגרפיים ראויים לניתוח מעמיק כדי למפות את המניעים של שינויים בשוק, בתעשייה ובמדינות. יחסי הגומלין בין השפעות האקלים, פיתוח ואימוץ טכנולוגיות והמציאות הדמוגרפית מעצבים את השלב הבא של ההתפתחות האנושית בארץ ובעולם. זו גישה בין-תחומית השואבת מתחומים כמו ניתוח מערכות, מדעי המדינה, כלכלת מאקרו ומדעי הסביבה כדי להבין באופן מלא את מערך הכוחות והמגמות. שינויי אקלים, התקדמות טכנולוגית ושינויים דמוגרפיים הם המניעים העיקריים של שינוי גיאופוליטי וחברתי ארוך טווח. נרחיב על כל אחד מהם: פרק שיעניין אותך:   הליבה המוגנת - המתכון ליצירת אימפריה שינויי אקלים שינויי האקלים משפיעים באופן משמעותי על חברות ברחבי העולם בשל הצפות, בצורת, אירועי מזג אוויר קיצוניים ועוד. ההשפעות הללו צפויות להתעצם בשנים הקרובות ולהניע תנועות הגירה (שדוחפות לשינויים דמוגרפיים), תחרות על משאבים, שיבושים בשרשרת האספקה העולמית, ואולי לדחוף סכסוכים מקומיים ומדינתיים למאבק אלים בפיזור גלובלי. מדינות רבות