רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית גוף ונפש

האדם הנעלה של אפלטון מאזן בין שכל רוח ותיאבון

תמונה
"החינוך וטיפוח הרוח, יפתחו בנו את השכל והגוף לשלמותם הגדולה ביותר, במטרה להפכם, האחד חכם, השני בריא" - אפלטון אפלטון חילק את המתרחש במוח האנושי לשלוש Plato's Tripartite, שכל (נואס), רוח (תימוס) ותיאבון (אפיתומיה) והוא הדגיש את הצורך באיזון. כפי שכתב  בדיאלוג "הרפובליקה",  אפלטון האמין ששלושת החלקים הללו נמצאים באופן טבעי בכולנו, אך האיזון והיחס ביניהם קובעים את אופינו ומעשינו. ע"פ אפלטון, אצל אדם נעלה, שיש בו הרמוניה, השכל מנחה ושולט בשני החלקים האחרים ומוביל לחיי סגולה. לעומת זאת, כאשר הרוח או התיאבון גוברים על השכל, זה יכול להוביל להגברת פעולות באי צדק, ברשעות ובחיים בהם שולט קונפליקט פנימי. אפלטון השתמש במטאפורות כדי לתאר את החלקים האלה: השכל כמרכבה, הרוח כסוסים מלאי חיים, ותיאבון כאספסוף סורר. החלוקה הזו לשלוש השפיעה  על התפתחות הפילוסופיה והפסיכולוגיה המערבית, והשפיעה על הוגים כמו אוגוסטינוס הקדוש וזיגמונד פרויד,שגם חילק את הנפש לשלוש: אגו, סופר אגו ואיד (יצר). סיפור: מאיה סובלת מחוסר איזון בלב המרכז הטכנולוגי השוקק של תל אביב, מאיה, צעירה תוססת ומלאה