רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית אחריות הנהלה

אתיקה חיונית להצלחה של מנכ"ל

תמונה
"אדם ללא אתיקה הוא חיית פרא המשוחררת על פני העולם הזה" - אלברט קאמוס מנכ"לים נמצאים תחת רמה מוגברת של תשומת לב ציבורית וכן מצד חברי דירקטוריון, לקוחות, קהילות ועובדים. כשיש למנכ"לים ומנהיגים נראות ופרופיל בולט, הכרה באתיקה איתנה היא חשובה מאוד, ומאפשרת למנכ"לים להוביל גם בזמנים מורכבים או להתמודד עם טעויות. הסביבה העסקית מצפה לעשיית צדק ופעולה מהירה, בעקבות שגיאות ופחות סלחנית מבעבר.  החדשות טובות למנכ"לים, לצוותי ההנהגה שלהם ולדירקטוריונים, הם שארגונים יכולים להגן על עצמם על ידי כך שהם מוודאים שקיימת בקרה ושהתרבות הארגונית שלהם תחזק מסרים ברורים ומובנים היטב של התנהגות אתית. עסק אתי מקבל את אמון הלקוחות, הספקים, המשקיעים, העובדים והקהילה. לכן הרבה יותר קל, יעיל וזול לנהל עסק שפועל תוך יישום אתיקה. כשהמנכ"ל נתפס כדמות אתית, כנותן דוגמה אישית, וכאחד שתמיד ניתן לתת בו אמון, קל למנכ"ל להוביל, לבצע שינויים, לקבל משאבים ולהימנע מהתנגדויות מעכבות ומבזבזות אנרגיה. להלן כמה מהאתגרים האתיים של מנכ"לים ומנהיגים ודרכים לפעול לקידומם. יושרה יושרה היא הב