רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית טכניקות מכירות

משולש סגירת העסקאות

תמונה
"אנשים ישכחו את מה שאמרת, אנשים ישכחו את מה שעשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו איך גרמת להם להרגיש" - מאיה אנג'לו סגירת עסקאות ומכירות אינם מגיעים מכישרון או אופי, אלא מהפעלה נכונה של המרכיבים המשפיעים ביותר על ההחלטה של הלקוח. ובמיוחד, יש לדעת להפעיל ולאזן את הפעלת הרגש, ההגיון ויחסי הכנות. על משולש סגירת העסקאות סגירת עסקאות מכירה דורשת פנייה לרגש, להיגיון וליושרה בהרמוניה ולא הסתמכות על תכונה אחת בלבד. את משחק יחסי הגומלין הזה אפשר לראות כמשולש בו שלושת האלמנטים החיוניים בפינות. חיבור בין שניים יוצר את הצדדים - איחוד רגש והיגיון יוצר "רצון חזק" על ידי ערבוב תשוקה תוך הפעלת הגיון. כאשר רגש ואמת משתלבים, "חיבור נפש" נוצר על ידי חיבור בשקיפות עם הלקוח. היגיון וכנות מהווים יחד "סיבה טובה", תוך התוויית יתרונות ומגבלות באופן אובייקטיבי. לבסוף, במרכז, איזון של שלושתם שמייצר "שכנוע עמוק". "משולש סגירת העסקאות" מספק המחשה אלגנטית לסינתזה של לב, נפש ואמון הנחוצים כדי להתייחס ללקוחות ולגרום להם לזהות שהמוצר או השירות עונה על הצרכים ש