רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית מנכלות

חשיבות מנהיגים כבולמי זעזועים

תמונה
"לחץ נפשי מטלטל ותחושת חוסר התמצאות נגרמים לאנשים בחשיפתם ליותר מדי שינויים, תוך פרק זמן קצר מדי" - אלווין טופלר מנהיגים תמיד מרגישים לחוצים מכיוונים שונים. מנהלי ביניים חשים זאת במיוחד, כיוון שיש להם בוסים מלמעלה, בזמן שהם מנהלים אנשים, משאבים ולוחות זמנים, וצריכים להיות קשובים ומתחשבים באלה ובאלה. בלי פילטר, מידע והוראות מלמעלה יגרמו לזעזועים וחוסר נוחות מיותרים אצל חברי צוות, לקוחות וספקים, שעלולים לפגוע במיקוד ובמוטיבציה. והעברת מידע למנהלים בכירים או בעלים ללא מיסגור ופרשנות, ובמיוחד הצעה לפעולה, יכולים לגרום לאובדן אמון שאינו מוצדק או יצירת סביבה של מיקרו-ניהול, שעוצר יוזמה ויצירתיות. גם המנכ"ל ואפילו הבעלים של עסק מרגישים לחץ דומה. בכל תפקיד אנשים מרגישים שיש אנשים שהם צריכים לתת להם דין וחשבון ושהם חשופים לביקורת. כמו כן, ישנם לחצים רבים מבחוץ, מלקוחות, שווקים, מתחרים ורגולציה, שמנהיגים היו מעדיפים שלא יעסיקו או לפחות לא יטרידו עד אובדן מיקוד ומוטיבציה את חברי הצוות. אחד התפקידים החשובים ביותר של מנהיגים הוא לשמש כבולמי זעזועים, לספוג כוחות שנוצרו על ידי חלק אחר

הצורך ‏שלנו להתמסר ‏למנהיג ואיך להיות כזה

תמונה
"התמסרות אינה עוסקת בשליטה או צייתנות, אלא במערכות יחסים, אהבה וכבוד הדדי" - פול יאנג אנו בעידן של אופציות בלתי מוגבלות. יש מעט מגבלות של מוסר חברתי, מעט ציפיות תרבותיות והרבה פתיחות למגוון תרבותי והתפתחותי לכוון את המסלול שלנו בחיים ובעבודה.   לא ניתן לקחת שום מרכיב של זהות אישית כמובן מאליו, ויש לאנשים, לפחות באופן פורמלי, יכולת לבחור לעצמם את ההתנהגות וקבוצת הייחוס. במסגרת המגבלות המועטות של החוק, אפשר להתלבש, לומר, לחיות ולעשות כמעט כל מה שנרצה. בקניות, המגוון הזמין לנו כמעט אינסופי, ואנחנו יכולים להכין או לרכוש מזון ומאכלים חוצי תרבויות ומנהגים. על הנייר, חופש בלתי מוגבל נראה כמו ברכה בלתי מוגבלת.  בשטח, הוא נחווה כמתיש ולעיתים משתק או ממלא בחרדות, באופן מעשי. איפה שיש לאנשים יותר מדי אפשרויות, לא נעשות אף אחת מהן, עקב חוסר החלטיות, חשש או בלבול.  לרצון האנושי, חזק ככל שיהיה, אין את היכולת גם להנדס ולתכנן, וגם להוציא לפועל, לבצע ולפקח על כל פרטי החיים.   אנשים נאנקים תחת העומס להתעמק וללמוד, לחקור בביקורתיות, לבחור בין חלופות מורכבות וכמהים למנוחה נפשית. נסה להיות בשליטה

ספר: האדם מחפש משמעות – וויקטור פרנקל

תמונה
  "אין לך דבר בעולם שעשוי לעזור לאדם להתגבר אף על הגרוע מכל, כמו הידיעה שיש פשר לחייו" - וויקטור פרנקל   בספרו "האדם מחפש משמעות" Man's Search for Meaning מספר ויקטור פרנקל Viktor Frankl את סיפור הישרדותו במחנה ריכוז וכיצד החוויה הזו הובילה לתיאוריה שלו על חשיבות המשמעות בחייו של אדם (לוגותרפיה). פרנקל היה רופא נוירולוג ופסיכיאטר, וגם אסיר במחנה השמדה, בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה. מתצפיותיו, במהלך התקופה פיתח את גישת הלוגותרפיה בפסיכותרפיה, מהאסכולה הווינאית האקזיסטנציאליסטית (קיומית) בתקציר הוא הסיק, שהחיים אינם חיפוש אחר הנאה, אלא אחר משמעות. ישנם שלשה מקורות אפשריים למשמעות: עבודה, על ידי ביצוע משהו משמעותי אהבה, על ידי דאגה לאדם אחר אומץ מול מצבי סיכון וחרדה, בזמנים קשים   אחת המסקנות החשובות מהקריאה היא שאתה לא יכול לשלוט במה שקורה לך בחיים, אבל אתה תמיד יכול לשלוט במה שתרגיש ותעשה לגבי מה שקורה לך. אהבה היא המטרה הסופית והגבוהה ביותר שאליה האדם יכול לשאוף. ישועת האדם היא דרך אהבה ומאוהבות.  הכל יכול להילקח מאדם מלבד דבר אחד: אחרון החירויות