רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית צוות מגוון

6 ארכיטיפוסי גברים והאופן בו הם פועלים

תמונה
"אני מעדיף להצטער על הסיכונים שלא צלחו, מאשר על הסיכויים שלא ניסיתי לקחת בכלל" - סימון בילס בעידן שלנו לדבר על מאפיינים של מגדר, זה כמעט אנכרוניסטי. ברור שהמגוון אינסופי והכל לגיטימי. נשים וגברים נעים על סקטרום רחב, עם חפיפה מאוד משמעותית. וברור שנשים אימצו עם השנים התנהגויות שנחשבו בעבר "גבריות" ולהיפך. ככלל ובממוצע, גברים גדולים יותר, עם מסת שריר ועצם גדולים יותר ונפח דם גדול יותר מאשר נשים. מכך וכתוצאה מחינוך ותהליכי חיברות, גברים רבים מסגלים לעצמם התנהגויות טיפוסיות, שניתן לזהות. אז גם בלי להיצמד למגדר ותכונות כדברים מוחלטים, עדיין זה יכול להיות שימושי לרבים, כדי לפענח באופן טוב יותר את המתרחש בעולם ולפתח אסטרטגיות פעולה יעילות יותר. יש כל מיני גברים מאז ומעולם, דמויות גבריות במיתולוגיה, ספרות ותרבות מסמלות ערכים, תכונות ודפוסי התנהגות המעצבים את המשמעות של "גבריות". ארכיטיפים גבריים מייצגים דגמים כמו - המאהב הכובש, הגיבור האציל, הלוחם הנמרץ, המורד החרד והחכם התבוני. ארכיטיפים אלה חוזרים ומופיעים בתרבות האנושית כביטוי לצדדים שונים של הזהות הגברית. דמוי