רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית מצבי חירום עסקיים

התמודדות עסקים עם הסיכונים הבטחוניים

תמונה
"אני חייב ללמוד פוליטיקה ומלחמה, כדי שלבני יהיה החופש ללמוד מתמטיקה ופילוסופיה ... כדי לתת לנכדיי את האפשרות ללמוד ציור, שירה ומוזיקה"  - ג'ון אדמס לאיומים הביטחוניים המתמשכים, איתם מתמודדת ישראל, יש השלכות משמעותיות על עסקים הפועלים במדינה. מנהלי עסקים רבים מרגישים את ההשפעה על העסק, באופן ישיר או עקיף.ולמודי הניסיון כבר יודעים למה לצפות, כשאירועים בטחוניים פורצים למהדורות החדשות, והאולפנים משדרים באינטנסיביות. ולפעמים ההשפעות פחות ישירות, ועדיים מאוד משמעותיות.  לסיכונים הכרוכים בסכסוכים  מרובי החיכוך  עם עזה, לבנון והגדה יש מגוון השלכות כלכליות על עסקים. ההשפעה של איומים אלו על עסקים היא מורכבת, וחשוב לעסקים להבין את אופי האיומים הללו ואת הדרכים שבהן הם יכולים להיערך ולמזער סיכונים. נעשה סקירה של האיומים הביטחוניים השונים ונציין את ההשלכות הכלכליות של איומים אלו על עסקים, לרבות שיבושים בפעילות, נזק לרכוש והשפעה על התנהגות לקוחות, פעילות סחר, בילויים ותיירות בינלאומיים. כמו כן, נזהה את סוגי העסקים הפגיעים ביותר והפחות פגיעים מסיכונים אלו. לבסוף,  כדי לעזור למנהלי עסקים