רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית עימות

דברים שכדאי להימנע מהם במשא ומתן

תמונה
"כדי להימנע מביקורת, עשו כלום, אמרו כלום, והיו כלום" - אלברט האברד במשא ומתן, צריך לדעת גם מה לא לומר ולא לעשות, כדי לא לקלקל לעצמנו או ליצור עמדת נחיתות. להגיע למשא ומתן עייפים כשאנחנו עייפים, רמת ההתנגדות שלנו יורדת. אנחנו מרגישים חלשים ורוצים לגמור וללכת. בנוסף, כאשר אנו עייפים, רמת הפרנויה שלנו עולה, ואנו נהיים חשדניים במקומות שחשדנות אינה תורמת ושיקול הדעת שלנו משתבש. לנו עדיף לנהל משא ומתן שעות בודדות לאחר מנוחה. כאשר המשא ומתן מתוכן לסוף היום, כדאי להגניב שנ"צ. זה ישתלם! לקריאה נוספת: טכניקת המשא ומתן של משה רבנו בסיפור יציאת מצרים להיות לעומתיים משא ומתן הוא אירוע בו שני צדדים מנסים למצוא נקודת הסכמה לתועלת הדדית, אך אינם בהכרח חושפים לצד השני את כל המידע, את סדרי העדיפויות, החישובים, התועלות והסיכונים שהם רואים. לכן חלק גדול של משא ומתן עוסק בבניית אמון וחשיפה הדרגתית של מידע. גישה כוחנית ולעומתית יכולה להצליח מידי פעם, אך תגרום להפסד של הרבה משאים ומתנים שיכלו להצליח בגישה אחרת. הסתירו את האגרסיביות שלכם רוב הזמן, והשתמשו בה רק לעיתים ובאופ