רשומות

אפקט ונוס הכפר מפריע לך להתקדם

תמונה
"אל תאמין בעצמך עד יום מותך" - אבות ב, ד כולנו מוגבלים בסופו של דבר בתפיסת המציאות, כי אנחנו מסתמכים על מה שאנחנו מכירים ואין אנו יודעים מה אנחנו לא מכירים ולא יודעים מה אנחנו לא יודעים. זהו הכפר בו אנו מתאהבים בונוס של הכפר. כולנו לעיתים בכפר בעולם גלובלי ומשתנה במהירות, קיימת נטייה אנושית טבעית להעריך יתר על המידה את הדברים המוכרים והנגישים לנו, תוך התעלמות מחלופות אחרות שקיימות מחוץ לטווח הראייה המצומצם שלנו. תופעה זו, המכונה "אפקט ונוס הכפר", יכולה להוביל להחלטות מוטות ולפספוס הזדמנויות משמעותיות. תחומי החיים השונים שבהם עלולים להיות מושפעים מאפקט זה הם רבים ומגוונים - החל מניהול עסקי ופיתוח קריירה, וכלה במערכות יחסים חברתיות ורומנטיות. למרות שאפקט ונוס הכפר הוא תופעה טבעית המשורשת בנטיות הקוגניטיביות שלנו, חשוב להיות מודעים לו ולנקוט צעדים להתגברות עליו. היכולת לצאת מאזור הנוחות המוכר ולחשוף את עצמנו לרעיונות, גישות ואפשרויות חדשות היא מפתח להשגת יתרונות תחרותיים בעולם העסקים ולהתפתחות אישית מקסימלית. רק כך נוכל להימנע מההטיות המובנות בתפיסתנו ולנצל את המגוון ה

10 טיפוסי עובדים מאתגרים

תמונה
"זה לא מי שאני מבפנים, אלא מה שאני עושה, שמגדיר אותי" - באטמן כולנו מיוחדים ושונים, אך בעבודת צוות וניהולו נוצרים אתגרים, במיוחד עם אנשים בעלי מאפיינים מסויימים. אך בכל אתגר וחיסרון חבוי גם יתרון וניתן לנהל דברים נכון בכדי להנות מכך. יש חברי צוות שמאתגרים עבודת צוות אפקטיבית היא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בהובלת פרויקטים וארגונים כיום. בכל צוות, קיימת מגוון דעות, אישיויות וסגנונות עבודה. בעוד שגיוון זה עשוי להיות יתרון, הוא גם מציב אתגרים לא פשוטים בניהול הצוות. אחד האתגרים המרכזיים הוא התמודדות עם חברי צוות "מאתגרים" - כלומר חברים שהתנהגותם וסגנונם עלולים לערער על התפקוד הרגיל של הצוות. יש מגוון רחב של טיפוסים כאלה של חברי צוות מאתגרים, החל מ"מחפש התשומת לב" דרך "היודע הכל" ו"המאתגר תמיד" וכלה ב"השתלטן" ו"שחייב להצטיין". כל אחד מהם מציב אתגר שונה עבור מנהל הצוות, כמו גם עבור יתר חברי הצוות. עם זאת, לצד האתגרים הללו, לכל חבר צוות "מאתגר" גם חוזקות ויתרונות פוטנציאליים. לדוגמה, "המאתגר תמיד" עש