רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית מדדי ביצוע כמותיים

מדדי ביצוע כמותיים - לוח המכוונים של העסק KPI

תמונה
"הצגת נתונים בגרפים היא המדורה, סביבה אנחנו יושבים לספר סיפורים" – אל שאלוויי כדי לנהל עסק ולקיים מעקב שוטף אחר הפעילות ותוצאותיה, חובה לעקוב, להכיר ולנטר מדדים ביצוע כמותיים KPI . מדדי ביצוע כמותיים הם לוח המכוונים עליהם מנהל יכול להסתמך בקבלת החלטות. המדדים מציגים עובדות, להבדיל מדעות, שאותם יש לנתח ולהסביר בכדי לזהות צורך בביצוע שינויים באופן בו העסק מנוהל. מדד ביצוע כמותי טוב מתבסס על מידע עסקי כמותי שקל לאסוף, אמין וברור לאנשים שצריכים להבין את המשמעות של המידע ולכוון את פעולות העסק על פיו. החשיבות של מדדי ביצוע KPI מה זה KPI? מדדי ביצועים מפתח (KPI) הם ערכים מדידים המדגימים עד כמה חברה מתפקדת מול יעדיה העסקיים העיקריים. הם חשובים למנהלי עסקים מכיוון שהם מספקים דרך לעקוב אחר התקדמות, לזהות תחומים לשיפור ולקבל החלטות מונחות נתונים. להלן כמה מהסיבות מדוע מדדי KPI חשובים למנהלי עסקים: לעקוב אחר ההתקדמות : מדדי KPI מספקים דרך לעקוב אחר ביצועי החברה מול יעדיה. ניתן להשתמש במידע זה כדי לזהות תחומים שבהם החברה מצליחה ותחומים שבהם היא צריכה להשתפר. להצביע על נושאים