רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית p&L

מילות מבוא על דוחות כספיים

תמונה
"אם נתונים היסטוריים היו כל שצריך למשחק, אז העשירים ביותר היו הספרנים" - וורן באפט מנכ"ל חייב להבין דוחות כספיים, לדעת לקרוא ולנתח אותם באופן בסיסי וכן להבין כיצד פעולות הארגון באות לידי ביטוי בדו"חות הכספיים. חשוב לזכור, שכאשר הדוחות הכספיים נסגרים על ידי רואה החשבון של החברה, הם אינם ניתנים לשינוי. כמו כן הן משקפים תקופה מהעבר הקרוב. לכן דו"חות כספיים הנם "הסתכלות במראה האחורית" ואינם צופים קדימה. עבור בעלי החברה, בעלי המניות והגופים הממנים, לדו"חות הכספיים חשיבות רבה בקבלת ההחלטות אם החברה יציבה ובעלת נכסים או שהחברה במצב פחות יציב ואף מסוכן, העשוי להוות סיכון רב מאוד עבור כל השקעה כספית בחברה. עבור מנהלי החברה, החשיבות בדו"חות היא ביכולת ללמוד מהם כיצד משפיעות פעולות שונות בארגון על השורה התחתונה. מנכ"ל החברה צריך לפעול כדי שהחברה תהיה תמיד אטרקטיבית למשקיעים, כך שלא יחסר הון לצורך קיומה והמשך פיתוח עסקיה. בנוסף לכך, ישנם דרכים לגיטימיות וחוקיות לשנות את סעיפי הדו"ח ולשנות את אופן הדיווח על הוצאות שונות, על