רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית finance

כמה שווה העסק שלך?

תמונה
"תבין מה אתה באמת רוצה. זה יעצור אותך מרדיפה אחרי פרפרים ויגרום לך להתחיל לחפור, בחיפוש אחר זהב" - וויליאם מולטון מרסטון כל אחד שחושב על העסק שלו ורוצה יום אחד למכור אותו, שואל את עצמו, כמה העסק שלי שווה? זאת שאלה מאוד מורכבת, הכוללת הרבה משתנים ונקודות מבט אפשריות, שיטות הערכה שונות ובמידה רבה נתונה להשקפתו ואישיותו של מעריך השווי. ישנם מספר שיטות הערכה מקובלות שכדאי להכיר וניתן להשתמש בהן להערכה עצמית. שיטה ראשונה מתבססת על מכירות העסק, תזרים המזומנים שהוא מייצר והרווחים שמתקבלים. בשיטה השנייה מעריכים את נכסי החברה, הממשיים והרעיוניים, ומגבשים מהם ערך. השיטה הנבחרת צריכה להתאים לאופי העסק ולסביבה בה הוא פועל. הערכה על בסיס מכירות בענפים בהם קיימת יציבות בהיקף המכירות, רווחיות יציבה ובמיוחד בענפי הצווארון הלבן והשירותים, ניתן להסתמך על היקף ההכנסות, ולהכפיל במכפיל סטנדרטי. למשל 2.  עם העסק במהלך תקופת צמיחה רצופה שניתן להסביר ולראות כיצד תמשיך בעתיד, ניטה להגדיל את המכפיל, למשל ל 2.5.  אולם, אם החברה נמצאת במצב לחוץ מבחינת המצב התחרותי, תזרים המזומנים, או