רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית decisions

מידה כנגד מידה סלחנית, אסטרטגיה מנצחת!

תמונה
"כדי לקבל מאנשים, אתה צריך לתת חתיכה מעצמך. חתיכה אמיתית, שיש לה משמעות" - פיטר אברהמס מחפשים אסטרטגיה גנרית קיימת אסטרטגיית פעולה, שמביאה להישגים ככמעט בכל המקרים. האסטרטגיה, "מידה כנגד מידה סלחנית" ובאנגלית Generous Tit for Tat או GTFT, התגלתה עלי ידי החוקר רוברט אקסלרוד במהלך מחקר תורת המשחקים, ומתוך ניסיון להתמודד עם דילמת האסיר , במצב מתמשך. בהמשך התגלה כי אסטרטגיית GTFT נפוצה בעולם החי, אפילו אצל דגיגונים, שמנסים לחיות במשותף עם דג טורף. הדגיגונים מציעים לדג הטורף ניקוי תמורת שאריות מזון והגנה, אך בכל רגע הדג הטורף יכול להחליט לאכול את הדגיגונים, לבגוד בהם ולקבל את מלוא ההנאה והתמורה לעצמו, למעט ההפסד של שירות הניקוי. בדילמת האסיר, דנים במקרה קלאסי של עצורים, שיכולים להשתחרר אם כולם ישתקו בחקירה, אך אם אחד ידבר והשני לא, המדבר יקבל עונש קטן והשותק יקבל עונש גדול.  בדילמת האסיר, כאשר אין אמון רב בין הצדדים, יש סיכוי רב שאחד או שניהם ידברו כדי לנסות להציל את עצמם, למרות שיהנו יותר משתיקה משותפת. להורדה חינם, החוברת: המדריך הקצר להתייעלות אישית