רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית עיצוב ארגוני

לעצב את הארגון כך שיביא הצלחה

תמונה
"אתה יכול לעצב וליצור את המקום הנפלא ביותר עלי אדמות.  אך נדרשים אנשים כדי לגרום לכך לקרות" - וולט דיסני רצוי לעצב את הארגון כך שיפעל בעלויות נמוכות, אך יהיה בעל גמישות וכוחות כדי להניע צמיחה ולחזק  ביצועים לטווח קצר, תוך כדי דאגה לבריאות ארגונית ארוכת טווח. בתהליך עיצוב ארגוני, לא מסתפקים ביצירת "עץ ארגוני", אלא נדרש להגדיר זכויות החלטה, כלים לפעולה ותיעוד חשבונאי, עקרונות וכלים לניהול, ופתיחת כל הקישורים הנדרשים בתוך הארגון, ומהארגון כלפי חוץ. העיצוב הארגוני צריך לסייע ללקוחות ולעובדים לנהל את התהליכים המורכבים באופן יעיל ונעים וגם לקחת בחשבון התנהלות בכפר הגלובלי הקטן, כדי להבטיח ביצועים מתמשכים. עיצוב הארגון בקפידה יש להעריך את נקודות החוזק והחולשה של הארגון ולעצב מבנה חדש וחזק יותר, בו מגבירים את השפעת החוזקות ויוצרים כלים לכפות על החולשות. בהערכת המצב הנוכחי, כלי האבחון שלנו מדגישים תחומים בהם הארגון מציג אתגרים, העשויים להימצא במבנהו, בקשריו או בתרבותו, ומסייע בהגדרת קריטריונים המנחים את תהליך התכנון. בתכנון עצמו, בדיקות העיצוב שלנו מסייעות ללקוחו