רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית מזל

איך להפוך להיות בר מזל?

תמונה
"מזל הוא מוכנות, שפוגשת הזדמנות" - לוציוס אנאוס סנקה תמיד הרגשתי בר מזל. שדברים בסופו של דבר יסתדרו לי, שאמנע מקטסטרופות שלא ניתן לעמוד בהן ושאולי  אזכה שפה ושם שאיפות שלי יצליחו ויתגשמו. כשהתבוננתי סביבי, ראיתי שיש אנשים ברי מזל ואחרים שאינם ברי מזל. אם מזל היה אקראי, אז היה מתחלק שווה בין כולם. והרי, זה לא המצב. האם אנשים תופסים את עצמם כברי מזל בגלל שדברים טובים קורים להם? או, האם קורים דברים טובים לאנשים שרואים את עצמם כברי מזל? בשנים האחרונות חוקרים ממוסדות אקדמיה מכובדים, החלו לבצע ניסויים ומחקרים בכדי להסביר את התופעה. מתברר, כי אנשים עם מזל טוב, יוצרים עבור עצמם את הסיכוי למזל טוב. מזל בחניה דוגמא שהתגלתה על ידי חוקרי תורת המשחקים, בהתנהגות אנשים בחיפוש חניה: אנשים שחיפשו ומצאו מקום חניה קרוב למשרד בתחילת החיפוש, המשיכו גם בימים העוקבים להתחיל את החיפוש שלהם במקום סמוך, ובמקרים רבים מצאו. אנשים אחרים, שלא מצאו מקום חניה קרוב למשרד בתחילת חיפושיהם, לא חיפשו יותר מקום סמוך בימים הבאים, אלא הסתפקו מראש בחניה במקום מרוחק יותר. בכך, האנשים חסרי-המזל, הגבירו בה