רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית גיוון והכלה

10 טיפוסי עובדים מאתגרים

תמונה
"זה לא מי שאני מבפנים, אלא מה שאני עושה, שמגדיר אותי" - באטמן כולנו מיוחדים ושונים, אך בעבודת צוות וניהולו נוצרים אתגרים, במיוחד עם אנשים בעלי מאפיינים מסויימים. אך בכל אתגר וחיסרון חבוי גם יתרון וניתן לנהל דברים נכון בכדי להנות מכך. יש חברי צוות שמאתגרים עבודת צוות אפקטיבית היא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בהובלת פרויקטים וארגונים כיום. בכל צוות, קיימת מגוון דעות, אישיויות וסגנונות עבודה. בעוד שגיוון זה עשוי להיות יתרון, הוא גם מציב אתגרים לא פשוטים בניהול הצוות. אחד האתגרים המרכזיים הוא התמודדות עם חברי צוות "מאתגרים" - כלומר חברים שהתנהגותם וסגנונם עלולים לערער על התפקוד הרגיל של הצוות. יש מגוון רחב של טיפוסים כאלה של חברי צוות מאתגרים, החל מ"מחפש התשומת לב" דרך "היודע הכל" ו"המאתגר תמיד" וכלה ב"השתלטן" ו"שחייב להצטיין". כל אחד מהם מציב אתגר שונה עבור מנהל הצוות, כמו גם עבור יתר חברי הצוות. עם זאת, לצד האתגרים הללו, לכל חבר צוות "מאתגר" גם חוזקות ויתרונות פוטנציאליים. לדוגמה, "המאתגר תמיד" עש