רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית הטיית השורדים

הטיית השורדים, והקושי ללמוד ממצליחנים

תמונה
"ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים" - ווינסטון צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה הייתה לחיל האוויר האמריקאי בעיה קשה. הפצצות העומק היו מרובות מטוסים, בכדי לאפשר כיסוי שטח גדול בהפצצה אינטנסיבית בפצצות לא מדויקות. אש הנ"מ מירי קרקעי הייתה מסיבית ומטוסים רבים נפלו ולא חזרו לבסיס. המטוסים שחזרו בשלום לבסיס, היו ברובם גם פגועים מאש נ"מ, ובבדיקה התברר שהאזורים הפגועים היו תמיד גוף המטוס והכנפיים. המסקנה של קציני הצבא הייתה שצריך למגן את הגוף והכנפיים במטוסים. אברהם וואלד היה יהודי אוסטרי שהיגר לארה"ב בעקבות עליית הנציזם. אברהם היה חבר בקבוצת מחקר סטטיסטי SRG, שגויסה ע"י הצבא האמריקאי כדי להכניס כלי ניתוח מדעי לתהליכי קבלת ההחלטות בצבא. כשהציגו את המידע על הפגיעות במטוסים, אברהם וואלד פנה לקצינים ואמר להם שהם טועים. במקום למגן את הכנפיים של המטוסים, עדיף למגן את המנועים. הבעיה שעמדה לפני הצוותים הייתה התמודדות עם הטיית השורדים, או הטיית השרידות. אמנם המטוסים ששרדו נפגעו בעיקר בגוף המטוס ובכנפיים, אך הם הגיעו בשלום לבסיסם. אברהם וואלד והצוות למחק