רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית KPI

מדדי ביצוע כמותיים הם לוח המכוונים שלך KPI

תמונה
"הצגת נתונים בגרפים היא המדורה, סביבה אנחנו יושבים לספר סיפורים" – אל שאלוויי כדי לנהל עסק ולקיים מעקב שוטף אחר הפעילות ותוצאותיה, חובה לעקוב, להכיר ולנטר מדדים ביצוע כמותיים KPI . מדדים ביצוע כמותיים הם לוח המכוונים עליהם המנהל יכול להסתמך בקבלת החלטות והם העובדות, להבדיל מדעות, שאותם יש לנתח ולהסביר בכדי לזהות צורך בביצוע שינויים באופן בו העסק מנוהל. מדד ביצוע כמותי טוב מתבסס על מידע שקל לאסוף ואמין ומובן לאנשים שצריכים להבין את המשמעות שלו ולכוון את פעולות העסק על פיו. הרשימה הבאה מציגה מדדי ביצוע כמותיים נפוצים ושימושיים ברוב סוגי העסקים והתעשיות. 1. עלות מימוש המוצר סך העלות הישירה לרכישת חומרי גלם, שעות עבודה ועלויות ישירות למימוש הזמנת הלקוח 2. רווח גולמי מתוך דו"ח רווח והפסד. סך המכירות פחות עלות מימוש המוצר. מתוך הרווח הגולמי מגיע הכסף לכיסוי כל שאר הוצאות העסק, כולל שכר, שיווק, משרדים, רכבים ועוד. 3. רווח תפעולי מתוך דו"ח רווח והפסד. הרווח הגולמי פחות כל שאר ההוצאות לקיום החברה, לפני הוצאות מס. זו הרווחיות של הפעלת החברה