רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית ניהול ביניים

חשיבות מנהיגים כבולמי זעזועים

תמונה
"לחץ נפשי מטלטל ותחושת חוסר התמצאות נגרמים לאנשים בחשיפתם ליותר מדי שינויים, תוך פרק זמן קצר מדי" - אלווין טופלר מנהיגים תמיד מרגישים לחוצים מכיוונים שונים. מנהלי ביניים חשים זאת במיוחד, כיוון שיש להם בוסים מלמעלה, בזמן שהם מנהלים אנשים, משאבים ולוחות זמנים, וצריכים להיות קשובים ומתחשבים באלה ובאלה. בלי פילטר, מידע והוראות מלמעלה יגרמו לזעזועים וחוסר נוחות מיותרים אצל חברי צוות, לקוחות וספקים, שעלולים לפגוע במיקוד ובמוטיבציה. והעברת מידע למנהלים בכירים או בעלים ללא מיסגור ופרשנות, ובמיוחד הצעה לפעולה, יכולים לגרום לאובדן אמון שאינו מוצדק או יצירת סביבה של מיקרו-ניהול, שעוצר יוזמה ויצירתיות. גם המנכ"ל ואפילו הבעלים של עסק מרגישים לחץ דומה. בכל תפקיד אנשים מרגישים שיש אנשים שהם צריכים לתת להם דין וחשבון ושהם חשופים לביקורת. כמו כן, ישנם לחצים רבים מבחוץ, מלקוחות, שווקים, מתחרים ורגולציה, שמנהיגים היו מעדיפים שלא יעסיקו או לפחות לא יטרידו עד אובדן מיקוד ומוטיבציה את חברי הצוות. אחד התפקידים החשובים ביותר של מנהיגים הוא לשמש כבולמי זעזועים, לספוג כוחות שנוצרו על ידי חלק אחר