רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית כתיבה עסקית

טיפים לשיפור הכתיבה העסקית שלך

תמונה
"אני שומע ואני שוכח, אני רואה ואני זוכר, אני עושה ואני מבין" - קונפוציוס כמעט כל אחד מאיתנו נדרש לכתיבה עסקית בעבודה, וכשהכתיבה העסקית שלך טובה, היא תשיג עבורך את התוצאות הרצויות. כתיבה עסקית טובה מובילה לתוצאות טובות כיצירת תדמית מקצועית רצויה, שכנוע והגעה להסכמות, יצירת תיעוד שימושי לעתיד, הנעת אנשים לפעולה, יצירת שיתופי פעולה וקבלת מידע רצוי בזמן. ישנם ארבעה סוגי כתיבה עסקית נפוצים, כתיבה הדרכתית בכתיבה זו אנחנו מעניקים לקוראים מידע חיוני להשלמת משימה בהווה או במועד עתידי. במסמך כזה יש לחלק את התוכן שמתאר תהליך לשלבים שניתנים להבנה קלה על ידי הקורא, כלומר, יש לקחת בחשבון גם קוראים בעלי רקע, ידע וניסיון מועט מהאופטימלי. דוגמאות כוללות, - מדריך למשתמש - ממוקדים בהענקת היכולת לקורא לבצע תהליך, עם תשומת לב להענקת חוויה חיובית. - מפרט  - מסמך טכני שמתאר מוצר או תהליך בפרמטרים שניתנים להבנה על ידי קורא שאינו מכיר אותם, אך בעל ידע בתחום. - מזכר - הודעה קצרה עם מידע חדש שמשותף עם קבוצת אנשים גדולה בארגן. המזכר לרוב מכיל מידע לגבי ביצוע תהליך, שינויי