רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית מורה נבוכים

ליברליזם קלאסי עקרונות תרבותית, פוליטית, כלכלית שטובים עבורך

תמונה
"כשכל אדם פועל לקדם את תועלתו האישית, הם מקדמים לעתים קרובות את התועלת הציבורית באופן הרבה יותר יעיל מכפי שהייתה כוונתם" - אדם סמיט אנחנו חיים בעידן בו קשה להיות אדישים לעולם הפוליטי והשפעתו על חיינו ולכן ראוי שנאחוז בערכים ועקרונות שיקדמו אותנו לחיים הרצויים ולכן כדאי להכיר את הליברליזם הקלאסי. מהו ליברליזם קלאסי? הליברליזם הקלאסי הוא תפיסה פילוסופית ופוליטית שהתפתחה במאות ה-18 וה-19, והדגישה את חירות הפרט, זכויות אזרח, דמוקרטיה חוקתית וכלכלת שוק חופשית. להלן עקרונות מרכזיים בליברליזם הקלאסי: ערכים של חירות אישית, זכויות טבעיות ואוטונומיה של הפרט. החברה והממשלה צריכות לכבד את החירויות הבסיסיות האלה ולאפשר לאנשים לחיות על פי אמונותיהם ורצונם החופשי, כל עוד אינם פוגעים פיזית באחרים. הגבלת כוחה של הממשלה מול הפרט ובחינה ביקורתית ומרסנת כלפי הרחבת סמכויותיה. הממשלה צריכה להגן על חירויות הפרט וקניינו ולא לפגוע בהן יתר על המידה. דמוקרטיה חוקתית ומוסדות שכוללים איזונים ובלמים על השלטון. חלוקת כוח וסמכות בין רשויות שאינן תלויות זו בזו (נבחרות בנפרד ולא זו על ידי זו) וריסון כוחה של ה